Tips for pressemeldinger 

Dette bør du tenke på når du skal skrive pressemeldinger:

I likhet med reportasjer og artikler er det en del kriterier som bør være på plass i en pressemelding. Dette er de gode, gamle KVISA-kriteriene som en god pressemelding bør bygge på. Tenk hele tiden på hvorfor dette er relevant for en journalist som mottar hundrevis av pressemeldinger ukentlig. For lokalpresse kan det være nødvendig å gjøre endringer i hver enkelte pressemelding, avhengig av hvem som er mottaker. Jo mer du klarer å gjøre saken og vinklingen til en lokalsak, dess mer relevant er den. Lag deg gode medielister med riktige mailadresser. Vurdér nøye om dette er en sak for flere medier eller om du skal prøve å selge den inn eksklusivt til en lokalavis. Mange aviser krever at saken gis eksklusivt.

Bruk språk som er konsist og vis tydelig at det du har sendt faktisk er en pressemelding. Journalister lar seg ikke lure av pressemeldinger forkledd som noe annet. Vær forsiktig med overdreven bruk av adjektiver, som kan skape en reklamefølelse.

 

KVISA-kriteriene:

Konflikt
Er det noe vi mennesker interesserer oss for, så er det konflikter. I dette tilfellet er den overordnede konflikten at vi, samfunnet som helhet, har rekordlavt antall lærlinger og synkende søknadstall på praktiske linjer.

Vesentlighet
En pressemelding burde i de fleste tilfeller være om noe som har betydning for flest mulig mennesker. At nabogutten har mistet en sko er lite interessant for en som bor lengre unna. I vårt tilfelle er det vesentlige at ungdommer i nærmiljøet står uten læreplass. Selve saken trenger ikke være noe særlig større, men den må gjelde flere mennesker, og/eller måten samfunnet fungerer.

Identifikasjon
Dette er et av de viktigste kriteriene innen nyhetssaker. Kan en som får nyheten si at «det kunne vært meg», blir saken straks mye mer interessant. Det handler om at leseren skal føle nærhet til saken. Den trenger ikke nødvendigvis få dem til å føle at det var noe som kunne hendt dem. Du kan også fremskaffe denne interessen ved at saken har geografisk eller kulturell nærhet.

Sensasjon
Saker som bruker sensasjonskriteriet er nyheter som gjør deg forskrekket eller opprørt på en eller annen måte. Det er uvanlige saker som kommer uventet og overraskende, det være seg ukjent eller nytt.  I vårt tilfelle kan det være en sensasjon at en bedrift som aldri før har tatt inn lærlinger, plutselig gjør det.

Aktualitet
Aktualitet er et av de lettere begrepene innen nyhetskriteriene, men er også et av de mest brukte. Det handler om nærhet i tid. Noe som har skjedd nylig er gjerne mer aktuelt enn noe som skjedde for et år siden, med mindre noe nytt rundt det som skjedde har kommet opp og dermed har gjort saken litt «ny» igjen.

Kilde:
http://radjo.awardspace.co.uk/kriterier.html