IMG_0582

Speed-dating trinn for trinn

Slik planlegger og gjennomfører du speed-dating mellom lærebedrifter og elever.

  • Sett sammen en arbeidsgruppe som skal planlegge og gjennomføre arrangementet.
  • Finn et egnet tid og sted for arrangementet. Sjekk at tidspunkt passer med skolenes planer, slik at elevene faktisk kan komme.
  • Samarbeid med skolene om opplegget: I Østfold ble elevene trent i å skrive CV og fikk innføring i jobbintervjuteknikk på forhånd. Speed-datingen inngikk som en obligatorisk del av undervisningsopplegget.
  • Få tak i en god konferansier som kan lede arrangementet, gjerne en lokal kjendis som kan være et trekkplaster.
  • Ta kontakt med både godkjente lærebedrifter og potensielle lærebedrifter. Ring dem eller avtal møter, og sørg for at de forplikter seg til å komme.
  • Ta kontakt med LO, NHO og de andre partene i arbeidslivet. Få dem til å stille på arrangementet og å bruke sine egne kanaler for å informere om, og rekruttere bedrifter til, arrangementet.
  • Før kontroll over antall elever og bedrifter, slik at du er sikker på at mange nok stiller. I 2014 i Østfold møttes ca 105 representanter fra arbeidslivet og ca 190 elever, fordelt på to dager. I gjennomsnitt fikk elevene tre intervjuer hver. Hva er et realistisk for dere? Sett et mål.
  • Planlegg arrangementet i detalj. Skal det være underholdningsinnslag? Servering? Hvordan skal elevene komme seg til arrangementet? Skal det settes opp busser?
  • Sørg for at konferansieren er godt forberedt. Gå gjennom programmet i detalj.
  • Glem ikke å invitere pressen. Send ut pressemelding noen dager før – og følg gjerne opp med en telefon.