IMG_5188

Kår Årets Lærling og Lærebedrift

Vil du fremheve gode eksempler, kan det være en idé å kåre Årets Lærling og Årets Lærebedrift.

Årets Lærling og Årets Lærebedrift kan være en fin måte å holde interessen for læreplasser oppe over tid.

  • Sett sammen en arbeidsgruppe og se på hvilke kriterier dere skal legge til grunn for en kåring.
  • Sett sammen en jury bestående av for eksempel representanter for partene i arbeidslivet, skoler, politikere og andre som vurderer kandidatene opp mot hverandre ut fra kriteriene.
  • Få lærlinger og lærebedrifter til å nominere seg selv – eller få andre til å gjøre det. For eksempel kan lærebedrifter nominere lærlinger og lærlinger nominere lærebedrifter.
  • Informer alle lærebedrifter og lærlinger om kåringen gjennom for eksempel annonse, radiospotter, bussreklame, Facebook-annonser og andre mediakanaler.
  • Lag et stort arrangement der alle nominerte blir invitert og det avsløres hvem vinnerne er. Arrangementet kan for eksempel inkludere foredrag og underholdningsinnslag med fokus på læreplasser.

Litt inspirasjon:
http://www.apprenticeoftheyear.co.nz/