Slik gjennomførte vi 2014 kampanjen i Østfold

Utdanningsdirektoratet valgte Østfold fylkeskommune som pilotfylke for utvikling og gjennomføring av spesialtilpassede tiltak for å skaffe flere lærebedrifter. Resultatet ble 100 flere lærekontrakter sammenlignet med fjoråret.

– Et fantastisk resultat i løpet av bare noen få uker. Det krever mobilisering av alle parter og hardt innsalg hos potensielle lærebedrifter, men det er det verdt, sier Bjørn Magnus Johansen, seksjonssjef for Opplæringsavdelingen i Østfold fylkeskommune.

Hvert år står 300 elever uten læreplass i Østfold. Vi utviklet en strategi for å skape en møteplass hvor lærebedrifter og lærlinger kunne treffes ansikt til ansikt. Et av hovedtiltakene var ”Østfolds største jobbintervju” som ble arrangert på Mysen Vgs 17. juni og Inspiria Science Center 18. juni. For å sette fokus på behovet for læreplasser og trekke folk til arrangementene utviklet vi

  • en Facebookside med en applikasjon der elever kan søke læreplasser og bedrifter kan søke lærlinger
  • radiospotter der fagområdene med størst utfordring i fylket ble løftet fram
  • annonse i VG med invitasjon til ”Østfolds største jobbintervju”
  • bilstickers til alle som tar inn lærlinger: ”Vi er med på Lærlingløftet Østfold”
  • dekorasjon av Østfolds fylkeskommunes biler
  • bussreklame for å skape oppmerksomhet og vise bredden og mangfoldet av fagretninger
  • dekor av asfalt og vegger for å skape oppmerksomhet i bybildet

Mekaniker under bil Hordaland Helside_VG_invitasjon_jobbintervjuMurern

Østfold fylkeskommune ringte aktuelle bedrifter for å trekke dem til arrangementet, og oppdaterte på Facebook jevnlig.

– Det å tørre å tenke annerledes, slik vi har gjort, har gitt oss ny motivasjon for å skaffe flere læreplasser, og vi vil svært gjerne fortsette i det sporet vi har valgt, sier Bjørn Magnus Johansen.

Vimeo skjermdump

Se film om hvordan tiltakene ble gjennomført i Østfold og hvilke reaksjoner det skapte her!