Lag annonser

Med annonser i lokalavisen kan du invitere til speed-dating eller etterlyse lærebedrifter i helt konkrete fag.

Annonsér i papir- eller nettutgaven av lokalavisen(e). Her treffer du både bedriftslederne, lokalpolitikerne, lærlingene og lærlingenes foreldre. De siste er en viktig pådriver for å få elevene til å stille på for eksempel et speed-dating arrangement.

Selve annonseutformingen kan utarbeides i samarbeid med lokalavisen eller et lokalt reklamebyrå.
Vi har utviklet en generell «Vi er med!» logo og Lærlingløftet logo for alle fylker, som kan brukes i annonser og annet materiell.

Eksempel på annonse som inviterer til jobbintervju/speed-dating ser du her:Helside_VG_invitasjon_jobbintervju Helside_VG_invitasjon_jobbintervju