Fremhev gode eksempler

Ingen er vel bedre til å fortelle om sine erfaringer med lærlinger enn lærebedriftene. Bruk suksesshistoriene til inspirasjon for andre!

Tenk etter hvilke bedrifter i fylket som kan stå frem med gode historier. Her er det fint å løfte frem både bransjer som har tradisjon for å ta lærlinger – og bransjer innenfor nye fagområder som kontor og administrasjon, salgsfaget osv.

Spre ordet
Bruk fylkets kommunikasjonsavdeling eller en innleid journalist til å intervjue og fotografere lærebedriften og lærlingen(e). Send artiklene til pressen og benytt dem på hjemmesiden og i alle andre egne kanaler.  Avhengig av ressurser og ambisjonsnivå, er det også en mulighet å filme intervjuene. Filmede intervjuer skaper engasjement og oppmerksomhet, og er et effektivt virkemiddel både i egne kanaler og på møter, foredrag og andre arenaer der behovet for læreplasser er tema.