Partnerere

Få med alle parter

I arbeidet med å skaffe flere lærebedrifter, er det viktig å få med alle partene i arbeidslivet, det vil si de som har signert Samfunnskontrakten for flere læreplasser. I tillegg gir det god drahjelp å involvere politikere som kan fronte satsingen.

Ved å samarbeide med arbeidslivsorganisasjoner forankrer og forsterker dere innsatsen dere legger i prosjektet. Hver enkelt organisasjon kan bidra til å kommunisere behovet for læreplasser direkte til sine medlemmer. De kan også oppfordre bedriftene til å stille på arrangementer som for eksempel speed-dating mellom lærebedrifter og lærlinger. I tillegg vil organisasjonene kunne bidra med taler, foredrag og annet innhold på arrangementer og i andre sammenhenger.

En viktig suksessfaktor er også å finne politikere som kan fronte satsingen. Mangel på lærebedrifter er et samfunnsproblem, som mange politikere er opptatt av. Finn en talsmann for fylket til å fronte satsingen i media og på arrangementer.