Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt for flere læreplasser. Målet med den nye kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Våren 2012 undertegnet Kunnskapsdepartementet og partene i arbeidslivet Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2012-2015). De overordnede målene i Samfunnskontrakt for flere læreplasser (2012-2015) var å forplikte myndighetene og partene i arbeidslivet til å forankre fagopplæringen i alle relevante bransjer og sektorer, og skaffe lærekontrakter til alle elever som ønsker det. Etter at perioden var over, ønsket myndighetene og partene i arbeidslivet å fortsette og forplikte seg til å jobbe sammen for å skaffe flere læreplasser. Kontrakten ble signert 14. mars 2016.

Partene bak Samfunnskontrakten 2016-2020

 

KMD_logo        kslogo         Unknown          Unknown     Unknown2

Unknown        logo 1            logo2         Unknown          images  logo norsk rederi