Kontakt

Det er fylkeskommunene i Norge som har ansvaret for videregående opplæring. Hvis du er interessert i å ta inn en lærling eller har spørsmål om lærlingordningen må du kontakte ditt nærmeste opplæringskontor eller fylkeskommune.

Utdanningsdirektoratet er sekretariat for oppfølgingsgruppen for Samfunnskontrakten for flere læreplasser. Oppfølgingsgruppen består av partene i arbeidslivet. Utdanningsdirektoratet er juridisk eier av denne nettsiden. Tekniske spørsmål om siden kan sendes til post@udir.no.

Utdanningsdirektoratet

Schweigaards gate 15, 0135 Oslo
Telefon: 23 30 12 00
Web: udir.no