Virke_6214_ny

Slipp lærlingene løs

I konkurransen om arbeidskraft er det lærebedriftene som vil vinne. Det å være lærebedrift bidrar både til at du kan plukke talenter raskere enn konkurrentene – og til et godt omdømme, sier administrerende direktør i Virke, Vibeke Hammer Madsen.

–Det å være lærebedrift handler ikke bare om å lære bort, men om også om å få læring. Lærlinger er utrolig motiverende å jobbe med. De stiller spørsmål som: Hvorfor gjøre dere det sånn? Hva er grunnen til at det er akkurat slik? De representerer en generasjon som er født og oppvokst i den digitale verden og som kan hjelpe oss til å se på nye muligheter og enklere måter å gjøre ting på, sier Hammer Madsen.

Hovedorganisasjonen Virke representerer hele bredden i norsk arbeidsliv med over 17 000 virksomheter og mange ulike bransjer. Kontorlærlingen Henrik Tanum er en av flere lærlinger som har vært innom hovedkontoret til Virke. 18-åringen, som er i gang med første år av læretiden sin,  flyttet fra Larvik til Oslo og begynte hos Virke etter å ha tatt service og samferdsel første året og salg, service og sikkerhet andre året på videregående skole i Larvik. Egentlig hadde han tenkt å ta studiepåbygging, men takket heller ja til Virke da tilbudet om læreplass kom.

 

Gøy å være en del av det store puslespillet

–Jeg ville til Virke fordi jeg veldig gjerne vil jobbe i næringslivet. Jeg ble kjent med Virke gjennom min deltakelse i ungdomsbedriften Find Me UB. Vi kom videre til NM i ungdomsbedrifter, og da jeg så en Facebook-annonse hvor Virke søkte lærlinger, var jeg ikke sen om å søke, sier han.

–Her har han virkelig blitt kastet ut i det, sier Hammer Madsen. I tillegg til å jobbe med CRM-systemer, resepsjonsarbeid og forefallende arbeid, hjelper han til med å gjennomføre store konferanser. Det gjør at han også får høre gode foredrag og treffe interessante mennesker.

–Vi liker å slippe lærlingene løs. Vi forteller dem hvilke oppgaver vi trenger å få gjort, men lar det være opp til dem hvordan de løser det. Samtidig er vi veldig opptatt av å ha en god oppfølging i forhold til kompetansemålene i læreplanen. Vi har en egen opplæringsansvarlig som har ansvaret for det, men i tillegg er vi jo over 100 mennesker som også lærer bort. Og det synes alle er gøy når vi har en lærling som Henrik, som er så interessert i å lære.

–Og jeg synes det er gøy å være en del av det store puslespillet i Virke. Selv om jeg er fersk føler jeg at jeg kan bidra til suksess og vekst, legger Henrik til.

 

Kjedene har tatt skjeen i egen hånd

Vibeke Hammer Madsen er glødende opptatt av å flere læreplasser innen handelsnæringen og offentlig og privat tjenesteyting.

–Disse områdene kommer til å få mange nye arbeidsplasser i tiden fremover. Kunnskaps- og tjeneste-Norge representerer et enormt vekstområde, men har ingen tradisjon for å ta inn lærlinger, slik som innen industri og håndverk. Vi har stilt spørsmål om hvorfor, og svaret er at innholdet i lærlingordningen ikke oppleves å samsvare med det bransjene og sektorene etterspør. I arbeidslivsundersøkelsen som Virke foretok, svarte mange virksomheter at de ikke hadde relevante oppgaver for lærlingene. Det stemmer ikke. De har mange relevante arbeidsoppgaver, men ser ikke at lærlingene passer inn. Det tenker vi at vi må gjøre noe med.

–Handels- og servicenæringen har i mange år tatt skjeen i egen hånd og laget sin egen lærlingordning i form av kjedeskoler. Mange som ikke har fått den nødvendige utdanningen gjennom skolene, har tatt kjedeskolene og valgt å gå i ulike fagretninger, eller å gå lederveien for kunne drive sine egne butikker. Det vi er opptatt av er å styrke fagutdanningen i Norge. Det må legges til rette for et innhold som gjør at både faghandelen og dagligvarehandelen ønsker å satse på unge og voksne lærlinger gjennom et tilbud som gjør at de får fagbrev også.

 

Folk som kan møte den kritiske deg og meg

–Vi trenger mestere, ikke bare mastere. Det snakkes så mye om masterutdanning, men det er langt flere som jobber innenfor privat tjenesteyting – og her er det mestere vi trenger. Det vil være stor etterspørsel etter fagutdannede mennesker med praktisk erfaring fremover. Vi trenger rett og slett folk som kan møte den kritiske deg og meg og kunne mer om den vaskemaskinen vi vil kjøpe, eller den behandlingen vår syke mor trenger på sykehjemmet, enn det vi selv har lest på nettet. Fagutdanningen må ta opp i seg relasjonsbygging, kundeforståelse og kunnskap om å skape opplevelse og service. Da må næringslivet og utdanningsmyndighetene gå sammen om å utforme et tilbud med et innhold som passer næringslivet og er spennende for ungdom og voksne som vil ta fagbrev i fremtiden.

 

Henrik har framtidsplanene klare

Etter læretiden hos Virke tenker han å ta bachelor i serviceledelse og markedsføring – og så bli leder, gjerne i egen bedrift. I mellomtiden er han i gang med etablering av egen bedrift. Den bruker han kveldene på å planlegge – etter kveldsjobbingen hos Aftenposten, som han har i tillegg til jobben i Virke.

Det er nettopp slike egenskaper som Henrik har Virke ser etter når de velger lærlinger, sier Hammer Madsen.

–De må være engasjerte, kreative, nysgjerrige på livet og vise handlekraft. Og vi på vår side må gi dem kunnskap og erfaring gjennom å la dem oppleve det virkelige liv på arbeidsplassen. Virksomheter som ikke ser verdien i det er å ha lærlinger, går glipp av både talenter og omdømme, avslutter hun.