Asko_1820_art

Kunnskap er gull

Personalsjef Gerd Ljunggren hos ASKO ØST er krystallklar. Det å satse på lærlinger og voksne som vil ta fagbrev, representerer bare plusser for bedriften.

–Å ta en avgjørelse om å gi de ansatte økt kunnskap, løfter bedriften totalt sett. Alle liker å bli satset på, og det gir en positiv energi som smitter over på kollegene. Man blir rett og slett bedre av å jobbe med dyktige folk, sier Ljunggren.

ASKO er Norges største grossist på dagligvarer, og hos ASKO ØST finnes det 22 000 varelinjer på lager. Det krever sin mann og kvinne innen logistikk og transport å få riktige varer til riktige kunder til rett tid. Personalsjef Ljunggren er opptatt av å skape en attraktiv arbeidsplass. Som et ledd i dette tilbyrASKO ØST alle ansatte som ønsker det og som fyller opptakskravene, muligheten til å ta fagbrev i logistikkfaget. I tillegg har bedriften også flere lærlinger, en lærekandidat og utplasseringselever.

Fjerde kull med ansatte som tar fagbrev

Det er fjerde gang i løpet av seks år at bedriften har et kull med ansatte som tar fagbrev i logistikk. Det siste kullet består av 23 ansatte som var gjennom teoretisk eksamen i mai og nå venter på å avlegge praktisk eksamen.

–Vi er veldig fornøyde med at det er så mange som har lyst til å ta fagbrev. Det innebærer jo at de må bruke en del timer av fritiden, og det kan være krevende for mange som ikke har sittet på skolebenken på en stund. Det å plutselig skulle lese, løse oppgaver og få undervisning, kan nok gi mange en bratt læringskurve, sier hun.

Tøft, men verdt det

Anne Grethe Jensen nikker bekreftende. Hun er 40 år, tobarnsmor og en av dem som venter på å ta den siste praktiske eksamen, som representerer siste del av fagbrevet i logistikk.

–Det har vært ganske tøft. I forbindelse med den teoretiske eksamen var det mange hjemmeoppgaver som jeg skulle få karakter på. Som konkurransemenneske ville jeg ikke nøye meg med dårlige karakterer, så da var det bare å sende mann og barn ut for å få tid til konsentrere seg, sier hun.

–I tillegg hadde jeg jo undervisning tre og en halv time hver onsdag etter arbeidstid. Det å stå opp klokken fem om morgenen, ha en full arbeidsdag og så undervisning om kvelden, har vært ganske tøft. Men det har vært verdt det. Jeg har lært å se helheten i det vi driver med hos ASKO. Jeg forstår hvorfor lederne er strenge med hensyn til matsikkerhet, hvorfor vi må ha de ulike sertifiseringene vi har – og har fått forståelse for alle de ulike funksjonene som inngår i vareflyten.

Spennende med nye utfordringer

Det var lysten på nye utfordringer som fikk Anne Grethe Jensen til å ville ta fagbrevet. Hun begynte hos ASKO for fem år siden, der hun begynte med å plukke varer, som de fleste andre nye. Etter hvert fikk hun ansvar for å være fadder for nye ansatte og å kalle inn til informasjonsmøter, introduksjonskurs og andre kurs.

–Og så kom lysten til å lære hele vareflyten i bedriften, det som var foran og etter vareplukk. Nå kan jeg det – og har også fått forståelse for andres funksjon, som å se ting i transportavdelingens perspektiv. De skal laste en bestemt mengde paller på bilen, da nytter det ikke å pakke en pall med varer som stikker ut, ler hun.

Spesialsydd fagbrevtilbud

ASKO har et spesialsydd tilbud for alle ansatte som vil ta fagbrev. Bedriften stiller med undervisningslokaler og betaler rundt 5 000 kroner av kursavgiften, mens Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) eller Parat dekker rundt 8 000 kroner for ansatte som er medlem hos dem. De som ikke er medlem av NTF eller Parat får tilbud om lån til å dekke den delen av kursavgiften som ikke dekkes av ASKO. En profesjonell kursholder med mye kompetanse på fagfeltet er ansvarlig for undervisningen. I tillegg til ansatte som tar fagbrev, har bedriften lærlinger både innen logistikkfaget, kontor og administrasjon og yrkessjåførfaget, samt en lærekandidat og noen utplasseringselever.

–Vi ser på det som et samfunnsansvar, sier personalsjef Gerd Ljunggren. Dessuten er det en vinn-vinn situasjon å satse på unge og voksne som vil lære. Ansatte som er lærlinger eller tar fagbrev hos oss er framtidige, dyktige medarbeidere. De kommer også med ny teori, noe som er verdifullt for oss. Det er i det hele tatt gull å ha dyktige ansatte. Jo flere som kan mye, jo bedre blir fundamentet for kunnskap – og det smitter. Kunnskap åpner også dører til nye muligheter for den enkelte, både her og andre steder. Vi vil jo helst beholde alle, men er det noen som vil flytte på seg og er så gode at andre vil ansette dem, blir vi stolte av det. Det gir oss et godt omdømme.

Anne Grethe Jensen trives godt og har ingen planer om å slutte. Hun tar fagbrevet for sin egen utviklings skyld, og for å ha noe å falle tilbake på.

–Med fagbrev stiller jeg sterkere enn dem som ikke har det. Det gir muligheter både her og andre steder jeg måtte søke i fremtiden, sier hun og ser fram til å bli ferdig med den praktiske eksamenen.

–Jeg regner med at eksamen går helt fint. Den handler jo om det praktiske som jeg gjør hver dag, sier hun og har nok en aldri så liten eksamensnerve i kroppen, selv om det ikke ser slik ut.