Fagopplæringskontorene

Alle fylker har en egen fagopplæringsenhet, ofte kalt fagopplæringskontor. Her får du hjelp til å søke om å bli godkjent lærebedrift, til å finne aktuelle lærlinger, samt veiledning og støtte i selve lærlingopplæringen.