Lærlinger gir bedriften et løft

95 prosent av norske lærebedrifter synes lærlingordningen er en god måte å rekruttere ansatte på, og flertallet ansetter lærlingene når læretiden er over.

Les mer >

Ny samfunnskontrakt for flere læreplasser

Regjeringen og partene i arbeidslivet har signert en ny samfunnskontrakt. Målet med den nye kontrakten er å sørge for at alle kvalifiserte elever som ønsker det, skal få tilbud om læreplass.

Les mer >

Offentlig merkeordning

For å synliggjøre godkjente lærebedrifter som tar samfunnsansvar er det innført en merkeordning.

Les mer >

Merkeordning-merke